Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn Số 3 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3

Khóa học Hình thức học Thời gian Lịch học Ngày khai giảng
A1 CẤP TỐC – SÁNG Offline 08:30-11:45 Từ T2 – T6 13.03.2023
20.03.2023
27.03.2023
A1 CẤP TỐC – CHIỀU 13:30 – 16:45 06.03.2023
13.03.2023
20.03.2023
A1 BÁN CẤP TỐC – TỐI Offline 18:00 – 21:00 T2/4/6 06.03.2023
13.03.2023
20.03.2023
27.03.2023
T3/5/7 07.03.2023
14.03.2023
21.03.2023
28.03.2023
Online 19:00 – 21:00 T2/4/6 06.03.2023
13.03.2023
20.03.2023
27.03.2023
T3/5/7 07.03.2023
14.03.2023
21.03.2023
28.03.2023
A1.2 – TỐI Offline 18:00 – 21:00 T2/4/6 08.03.2023
13.03.2023
Online 19:00 – 21:00 T3/5/7 21.03.2023
28.03.2023
KHOÁ LUYỆN THI A1     3 buổi/ tuần hoặc 5 buổi/tuần Khai giảng hàng tuần
A2 – SÁNG Offline 08:30-11:45 Từ T2 – T6 06.03.2023
A2 – TỐI Offline 18:00 – 21:00 T2/4/6 13.03.2023
20.03.2023
27.03.2023
T3/5/7 14.03.2023
21.03.2023
28.03.2023
Online 19:00 – 21:00 T2/4/6 20.03.2023
27.03.2023
T3/5/7 02.03.2023
07.03.2023
A2.2 – TỐI Offline 18:00 – 21:00 T2/4/6 13.03.2023
20.03.2023
Online 19:00 – 21:00 01.03.2023
06.03.2023
13.03.2023
KHOÁ LUYỆN THI A2

 

    3 buổi/ tuần hoặc 5 buổi/tuần Khai giảng hàng tuần
B1 – SÁNG Offline 08:30-11:45 Từ T2 – T6 13.03.2023
20.03.2023
27.03.2023
B1 – TỐI 18:00 – 21:00 T3/5/7 07.03.2023
21.03.2023
28.03.2023
B1.2 – SÁNG Offline 08:30-11:45 Từ T2 – T6 06.03.2023
13.03.2023
20.03.2023
KHOÁ LUYỆN THI B1

 

    3 buổi/ tuần hoặc 5 buổi/tuần Khai giảng hàng tuần
KHÓA HỌC B2   08:30 – 11:45 T2/4/6 Khai giảng hàng tuần
18:00 – 21:00 T3/5/7
KHOÁ LUYỆN THI B2     3 buổi/ tuần hoặc 5 buổi/tuần Khai giảng hàng tuần
KHÓA TIẾNG ĐỨC THIẾU NHI       Liên hệ trung tâm
LỚP GIAO TIẾP 100% GIÁO VIÊN NGƯỜI ĐỨC       Liên hệ trung tâm
LỚP LUYỆN NGỮ PHÁP       Liên hệ trung tâm