Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn Số 3 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận
Hoc Tieng Duc A1 Cap Toc

LỊCH KHAI GIẢNG

LỚP KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN HỌC
Tiếng Đức A1 ONLINE KHÓA HỌC A1 ONLINE 26.07.2021 Từ thứ 2 –> Thứ 6:    09:00 – 11:00
03.08.2021 Thứ 3- Thứ 5:      19:00 – 21:00
16.08.2021 Thứ 2-4-6:          19:00 – 21:00
17.08.2021 Thứ 3- 5:            19:00 – 21:00
17.08.2021 Thứ 3-5-7:          19:00 – 21:00
23.08.2021 Thứ 2-4-6:          19:00 – 21:00
24.08.2021 Thứ 3-5-7:          19:00 – 21:00
30.08.2021 Thứ  2-4-6:          19:00 – 21:00
31.08.2021 Thứ  3-5-7:          19:00 – 21:00
KHÓA A1.2 HỌC ONLINE

 

17.08.2021 Thứ 3 – T5:      19:00 – 21:00
30.08.2021 Từ T2 -> T6:    09:00 – 11:00
31.08.2021 Thứ 3-5-7:          19:00 – 21:00
30.08.2021 Thứ  2-4-6:          19:00 – 21:00
KHOÁ HỌC A1

Cấp tốc/Bán cấp tốc

KHÓA BÁN CẤP TỐC A1.2 TỐI 24.07.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHÓA BÁN CẤP TỐC A1 TỐI 26.07.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHÓA CẤP TỐC A1.2 CHIỀU 26.07.2021 Từ thứ 2 – Thứ 6: 13:30 – 16:45
KHÓA A1.2 CUỐI TUẦN 31.07.2021 Thứ 7 + CN: 13:30 – 16:45
KHÓA A1.2 CẤP TỐC CHIỀU 02.08.2021 Từ T2 – T6:  13:30 – 16:45
KHÓA A1.2 CUỐI TUẦN 07.08.2021 T7 + CN:  13:30 – 16:45
KHOÁ LUYỆN THI A1 A1 Khai giảng hàng tuần 3 buổi/ tuần hoặc 5 buổi/tuần
KHOÁ HỌC A2  KHÓA A2.2 CUỐI TUẦN

 

24.07.2021 Thứ 7 + CN:    13:30 – 16:45
KHÓA CẤP TỐC A2 SÁNG 26.07.2021 Từ Thứ 2 -> Thứ 6:    08:30 – 11:45

 

KHÓA CẤP TỐC A2 SÁNG

 

27.07.2021 Từ Thứ 2 ->Thứ 6:    08:30 – 11:45

 

KHÓA BÁN CẤP TỐC A1 TỐI

 

27.07.2021 Thứ 3-5-7:    18:00 – 21:00

 

KHÓA A2.2 CUỐI TUẦN 31.07.2021 Thứ 7 + CN:    13:30 – 16:45
KHÓA CẤP TỐC A2 SÁNG 02.08.2021 Từ Thứ 2 -> thứ 6:    08:30 – 11:45
KHÓA CẤP TỐC A2 SÁNG 16.08.2021 Từ Thứ 2 ->Thứ 6:    08:30 – 11:45

 

KHÓA CẤP TỐC A2 CHIỀU 16.08.2021 Từ thứ 2 – Thứ 6:    13:30 – 16:45
KHÓA CẤP TỐC A2 SÁNG 16.08.2021 Từ T2 -> T6:  08:30 – 11:45
BÁN CẤP TỐC A2 TỐI 16.08.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHÓA CẤP TỐC A2 SÁNG 23.08.2021 Từ Thứ 2 ->Thứ 6:    08:30 – 11:45

 

KHÓA CẤP TỐC A2 CHIỀU 23.08.2021 Từ thứ 2 –> Thứ 6:    13:30 – 16:45
  KHÓA BÁN CẤP TỐC A2 TỐI 23.08.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHÓA CẤP TỐC A2 SÁNG 30.08.2021 Từ Thứ 2 -> Thứ 6:    08:30 – 11:45

 

KHÓA CẤP TỐC A2 CHIỀU 30.08.2021 Từ thứ 2 –> Thứ 6:    13:30 – 16:45
KHÓA BÁN CẤP TỐC A2 TỐI 30.08.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
  KHÓA CẤP TỐC A2 CHIỀU 30.08.2021 Từ thứ 2 –> Thứ 6:    13:30 – 16:45
  KHÓA BÁN CẤP TỐC A2 TỐI 30.08.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHOÁ LUYỆN THI A2 A2 Khai giảng hàng tuần 3 buổi/ tuần hoặc 5 buổi/tuần
KHOÁ HỌC B1 KHÓA B1.2 CUỐI TUẦN 24.07.2021 Thứ 7 + CN:    13:30 – 16:45
KHÓA CẤP TỐC B1 SÁNG 26.07.2021 Từ Thứ 2 -> Thứ 6:    08:30 – 11:45

 

KHÓA BÁN CẤP TỐC B1 TỐI 26.07.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHÓA B1.2 CUỐI TUẦN 31.07.2021 Thứ 7 + CN:    13:30 – 16:45
KHÓA CẤP TỐC B1 SÁNG 02.08.2021 Từ Thứ 2 -> Thứ 6:    08:30 – 11:45

 

KHÓA BÁN CẤP TỐC B1 TỐI 09.08.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHÓA BÁN CẤP TỐC B1 TỐI 09.08.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHÓA BÁN CẤP TỐC B1 TỐI 16.08.2021 Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00
KHOÁ LUYỆN THI B1 B1 Khai giảng hàng tuần 3 buổi/ tuần hoặc 5 buổi/tuần
KHOÁ HỌC B1+ BÁN CẤP TỐC B1+ CHIỀU 02.08.2021 Thứ 2-4-6:    13:30 – 16:45
KHÓA HỌC B2 B2 Khai giảng hàng tuần Thứ 2-4-6:     08:30 – 11:45

Thứ 2-4-6:     18:00 – 21:00

KHOÁ LUYỆN THI B2 B2 Khai giảng hàng tuần 3 buổi/ tuần hoặc 5 buổi/tuần
KHÓA HỌC ONLINE A1, A2, B1 A1, A2, B1 Đăng ký theo yêu cầu
KHÓA TIẾNG ĐỨC THIẾU NHI TIẾNG ĐỨC THIẾU NHI Liên hệ trung tâm – Thời gian học: T7 + CN
LỚP GIAO TIẾP 100% GIÁO VIÊN NGƯỜI ĐỨC   Liên hệ trung tâm Thứ 3/5/7, 18:00 – 20:00
LỚP LUYỆN NGỮ PHÁP   Liên hệ trung tâm Thứ 2/4/6 hoặc 3/5/7