Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn Số 3 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận

DỊCH VỤ BIÊN DỊCH VÀ PHIÊN DỊCH (ĐỨC – VIỆT / VIỆT – ĐỨC)

BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT (Đức Việt / Việt – Đức)

BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT

 

  VĂN BẢN MẪU VĂN BẢN KHÁC MẪU Văn Bản Chuyên Ngành
Loại Bản Dịch

 

Giấy Khai Sinh, Giấy Đăng Kết Hôn, Mẫu Điền Xin Thị Thực, Giấp Phép Lái Xe vv.  Thư Tín, Bằng Cấp, Các Loại Bảng Điểm vv.

 

Những Giấy Khám Bệnh, Những Tài Liệu Luật, Bản Án, Hợp Đồng, Giấy Chứng Nhận Đăng  Ký Kinh Doanh vv.

 

GIÁ cho 1 mặt A4, cỡ chữ 12 35 ngày 57 ngày
Có công chứng 120.000 VND 150.000 VND 170.000 VND
Không công chứng 100.000 VND

 

130.000 VND 150.000 VND
Dịch gấp (lấy trong vòng 24h) + 100.000 VND + 150.000 VND ////////