Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn Số 3 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận

Điều kiện du học Đức trong năm 2019

Sau khi bộ giáo dục bỏ kỳ thi Đại học, mỗi năm  điều kiện du học Đức hệ đại học sẽ có những quy định thay đổi cho từng hệ sinh viên. Vậy hãy xem điều kiện du học Đại học tại Đức cho sinh viên có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam sẽ như thế nào.

Đối với học sinh đỗ kỳ thi đại học năm 2014 và những năm trước đó.

Đối với sinh viên đã tham gia kỳ thi đại học năm 2014 và những năm trước đó cần thỏa mãn điều kiện những điều kiện sau:

 1. Tốt nghiệp trung học phổ thông và thi thành công kỳ thi tuyển sinh đại học do bộ GD-ĐT Việt Nam tổ chức với tổng điểm thi tối thiểu 15 điểm (tính điểm 3 môn xét đại học, không nhân hệ số, không cộng điểm khuyến khích) và không môn nào dưới 4 điểm và đã trúng tuyển vào hệ đại học chính quy của 1 trường Đại Học Việt Nam được Đức công nhận thì có thể được chuyển vào dự bị đại học trong cùng nhóm ngành.
 2. Nếu đạt được những điều kiện tại mục (1.) và đã hoàn thành 4 kỳ học đại học chính quy thì có thể:
 • Chuyển thẳng vào năm thứ nhất của trường đại học trong cùng nhóm ngành. Hoặc
 • Chuyển vào học dự bị đại học và không bị giới hạn nhóm ngành.

3. Nếu tốt nghiệp hệ cao đẳng thì có thể được chuyển vào dự bị đại học trong cùng nhóm ngành.

4. Nếu tốt nghiệp hệ cao đẳng và thi chuyển tiếp thành công lên hệ đại học thì có thể chuyển thẳng vào năm thứ nhất của trường ĐH trong cùng nhóm ngành.

5. Nếu đạt những điều kiện tại mục (1.) và có chứng chỉ DSD I hoặc DSD II và xác nhận của điều phối viên DSD thì có thể được chuyển vào học dự bị đại học và không bị giới hạn nhóm ngành.

Đối với học sinh thi đỗ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 và 2016.

 1. Tham gia và đỗ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015-2016 tại 1 cụm thi do 1 trường Đại học chủ trì với các môn thi Ngữ văn, toán, ngoại ngữ và 1 môn tự chọn. Tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, học sinh phải đạt tổng điểm tối thiểu là 24 điểm trở lên (không nhân hệ số, không cộng điểm khuyến khích) và không môn nào dưới 4 điểm.

Trúng tuyển vào hệ đại học chính quy của 1 trường đại học Việt Nam được Đức công nhận. Thì được chuyển vào học hệ dự bị đại học trong cùng nhóm ngành.

2. Nếu đạt được những điều kiện tại mục (1.) và đã hoàn thành 4 kỳ học đại học chính quy thì có thể:

 • Chuyển thẳng vào năm thứ nhất của trường đại học trong cùng nhóm ngành. Hoặc
 • Chuyển vào học dự bị đại học và không bị giới hạn nhóm ngành.

3. Nếu tốt nghiệp hệ cao đẳng thì có thể được chuyển vào dự bị đại học trong cùng nhóm ngành.

4. Nếu tốt nghiệp hệ cao đẳng và thi chuyển tiếp thành công lên hệ đại học thì có thể chuyển thẳng vào năm thứ nhất của trường ĐH trong cùng nhóm ngành.

5. Nếu đạt những điều kiện tại mục (1.) và có chứng chỉ DSD I hoặc DSD II và xác nhận của điều phối viên DSD thì có thể được chuyển vào học dự bị đại học và không bị giới hạn nhóm ngành.

Đối với học sinh thi đỗ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và 2018.

 1. Học sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 và 2018 cần đồng thời thỏa mãn các điều kiện :
 • Tham gia và đỗ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với các bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp tự chọn (tổ hợp khoa học tự nhiên: Vật lý, hóa học và sinh học hoặc tổ hợp khoa học xã hội lịch sử, địa lỹ và giáo dục công dân). Không chấp nhận dùng chứng chỉ ngoại ngữ thay cho bài thi ngoại ngữ.
 • Tại kỳ thi THPT quốc gia cần đạt tổng điểm tối thiểu 36 điểm (tính 6 môn xét tốt nghiệp, không nhân hệ số, không cộng điểm khuyến khích). Trong đó không có môn nào dưới 4 điểm và ít nhất có 4 môn trên 6 điểm.
 • Trúng tuyển vào hệ đại học chính quy của 1 trường đại học Việt Nam được Đức công nhận. Thì được chuyển vào học hệ dự bị đại học trong cùng nhóm ngành.

2. Nếu đạt được những điều kiện tại mục (1.) và đã hoàn thành 4 kỳ học đại học chính quy thì có thể:

 • Chuyển thẳng vào năm thứ nhất của trường đại học trong cùng nhóm ngành. Hoặc
 • Chuyển vào học dự bị đại học và không bị giới hạn nhóm ngành.

3. Nếu tốt nghiệp hệ cao đẳng thì có thể được chuyển vào dự bị đại học trong cùng nhóm ngành.

4. Nếu tốt nghiệp hệ cao đẳng và thi chuyển tiếp thành công lên hệ đại học thì có thể chuyển thẳng vào năm thứ nhất của trường ĐH trong cùng nhóm ngành.

5. Nếu đạt những điều kiện tại mục (1.) và có chứng chỉ DSD I hoặc DSD II và xác nhận của điều phối viên DSD thì có thể được chuyển vào học dự bị đại học và không bị giới hạn nhóm ngành.

Đối với học sinh thi lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và 2018.

Học sinh không đỗ các kỳ thi trung học phổ thông trước đó cần tham gia lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Yêu cầu đối với học sinh sẽ không khác những học sinh thi đỗ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017:

 1. Học sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 và 2018 cần đồng thời thỏa mãn các điều kiện :
 • Tham gia và đỗ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với các bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp tự chọn (tổ hợp khoa học tự nhiên: Vật lý, hóa học và sinh học hoặc tổ hợp khoa học xã hội lịch sử, địa lỹ và giáo dục công dân). Không chấp nhận dùng chứng chỉ ngoại ngữ thay cho bài thi ngoại ngữ.
 • Tại kỳ thi THPT quốc gia cần đạt tổng điểm tối thiểu 36 điểm (tính 6 môn xét tốt nghiệp, không nhân hệ số, không cộng điểm khuyến khích). Trong đó không có môn nào dưới 4 điểm và ít nhất có 4 môn trên 6 điểm.
 • Trúng tuyển vào hệ đại học chính quy của 1 trường đại học Việt Nam được Đức công nhận. Thì được chuyển vào học hệ dự bị đại học trong cùng nhóm ngành.