Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn Số 3 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận

LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2021 TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM
KHÓA HỌC LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC A1 Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 08/03 & 22/03 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC

 

 Cấp tốc chiều 13h30 -> 17h
 Cấp tốc sáng A1.2 8h30 -> 12h 01/03
Bán cấp tốc tối  Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7  18h -> 21h 02/03 & 09/03
Bán cấp tốc tối A1.2  Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6 18h -> 21h 15/03
Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 13h30->16h45 16/03
 Lớp T7/CN Chiều T7/CN  13h30->16h45
KHÓA HỌC A2  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6  8h30 -> 12h 29/03 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
 Cấp tốc sáng A2.2 8h30 -> 12h 01/03
Cấp tốc chiều A2.2 13h30->16h45
Bán cấp tốc tối Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6 18h->21h 29/03
Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h->21h
Bán cấp tốc tối A2.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 02/03
Lớp T7-CN Chiều T7/CN 13h30 -> 17h 27/03
KHÓA HỌC B1  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 29/03 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
Cấp tốc sáng B1.2 8h30 -> 12h
Cấp tốc chiều 13h30->16h45
 Bán cấp tốc tối Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  18h -> 21h
 Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7  18h->21h 30/03
Bán cấp tốc tối B1.2 Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  18h -> 21h
 Lớp T7-CN Chiều thứ 7 – Chiều CN  13h30 -> 17h 27/03
KHÓA HỌC B2 Cấp tốc Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 100% GV NGƯỜI ĐỨC
Bán cấp tốc B2.2 Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6 13h -> 17h
 KHÓA HỌC C1 Bán cấp tốc 2/4/6 18h -> 21h  Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN THI A1 Bán cấp tốc 2/4/6 hoặc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN GIAO TIẾP Bán cấp tốc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN NGỮ PHÁP Bán cấp tốc 2/4/6 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN THI B1  Bán cấp tốc sáng 2/4/6 Thường xuyên