Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn Số 3 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận

Các từ để hỏi trong tiếng Đức

Đặt câu hỏi và sử dụng từ để hỏi trong tiếng Đức là một phần kiến thức cơ bản của học tiếng Đức A1 mà bất cứ ai muốn sử dụng tiếng Đức đều phải nắm rõ. Có rất nhiều cách trong tiếng Đức để đặt câu hỏi. Bạn có thể hỏi trực tiếp, hỏi gián tiếp, có hoặc không sử dụng từ để hỏi. Hãy cùng tìm hiểu cách đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Đức như thế nào nhé.

Các từ để hỏi trong tiếng Đức.

Từ để hỏi trong tiếng Đức là những từ như : was, wer, wann, wo, wohin, woher,……

Về các từ để hỏi trong tiếng Đức và mục đích sử dụng các bạn có thể xem qua bảng sau :

Các từ để hỏi trong tiếng đức

Các từ để hỏi trong tiếng đức

Ngoài phương pháp đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Đức. Các bạn có thể dùng câu hỏi không có “từ để hỏi”.

Câu hỏi không có “từ để hỏi”.

Thông thường, câu hỏi ở dạng này thì động từ sẽ đảo lên đầu câu:

V + Subjekt + Objekt?.

Câu trả lời cho dạng câu hỏi này sẽ được bắt đầu với Ja (có, vâng, đúng) hoặc là Nein (không).

Ngoài 2 dạng câu hỏi chính ở trên, trong khi học tiếng Đức. Bạn còn bắt gặp dạng câu hỏi bắt đầu bằng giới từ với dạng đặc biệt là giới từ + was và dạng câu hỏi gián tiếp.