Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn

LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2019 TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM
KHÓA HỌC LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC A1 Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 08/4 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC

 

 Cấp tốc chiều  13h30-> 17h 08/4
 Cấp tốc tối 18h -> 21h 08/4
Bán cấp tốc sáng  Thứ 2/Thứ 4/ Thứ 6  8h30 -> 12h  08/4 và 09/4
Bán cấp tốc chiều  2/4/6 hoặc 3/5/7 13h30 -> 17h 08/4 và 09/4
 Bán cấp tốc tối  Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 08/4 và 09/4
 Lớp t7-chủ nhật Chiều thứ 7 – Chiều CN  13h30 -> 17h 08/4 và 09/4
KHÓA HỌC A2  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6  8h30 -> 12h 08/4 và 22/4 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
 Cấp tốc chiều 13h30 -> 17h 08/4 và 22/4
Cấp tốc tối 18h -> 21h 08/4 và 22/4
Bán cấp tốc sáng Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6 8h30 -> 12h 03/4
Bán cấp tốc chiều 2/4/6 hoặc 3/5/7 13h30 -> 17h  03/4
Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 03/4
Lớp t7-chủ nhật Chiều thứ 7 – Chiều CN 13h30 -> 17h  08/4
KHÓA HỌC B1  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 03/4 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
Cấp tốc chiều  13h30 -> 17h 03/4
Cấp tốc tối 18h -> 21h 03/4
 Bán cấp tốc sáng Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  8h30 -> 12h 03/4
 Bán cấp tốc chiều 2/4/6 hoặc 3/5/7  13h30 -> 17h 03/4
Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7  18h -> 21h 03/4
 Lớp t7-chủ nhật Chiều thứ 7 – Chiều CN  13h30 -> 17h 03/4
KHÓA HỌC B2 Cấp tốc Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 22/4 100% GV NGƯỜI ĐỨC
Bán cấp tốc 2/4/6 hoặc 3/5/7 18h -> 21h 22/4
 KHÓA HỌC C1 Bán cấp tốc 2/4/6 18h -> 21h  Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN THI A1 Bán cấp tốc 2/4/6 hoặc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN GIAO TIẾP Bán cấp tốc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN NGỮ PHÁP Bán cấp tốc 2/4/6 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN THI B1  Bán cấp tốc sáng 2/4/6 16/04