Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn

LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2019 TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM
KHÓA HỌC LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC A1 Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 16/12 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC

 

 Cấp tốc sáng A1.2  8h30->12h 16/12
 Cấp tốc tối 18h -> 21h
Bán cấp tốc tối  Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7  18h -> 21h 17/12
Bán cấp tốc tối A1.2  Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 10/12
Bán cấp tốc tối A1.2  Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6 18h -> 21h 23/12
 Lớp T7/CN A1.2 Chiều T7/CN  13h30->16h45 14/12
KHÓA HỌC A2  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6  8h30 -> 12h GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
 Cấp tốc chiều 13h30 -> 17h 16/12
Cấp tốc tối 18h -> 21h
Bán cấp tốc tối A2.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h->21h 24/12
Bán cấp tốc Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6 18h->21h 23/12
Cấp tốc sáng A2.2 Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 16/12
Lớp t7-CN A2.2 Chiều chủ nhật 13h30 -> 17h 22/12
KHÓA HỌC B1  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 2/12 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
Cấp tốc sáng B1.2 8h30 -> 12h
Cấp tốc tối 18h -> 21h
 Bán cấp tốc sáng Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  8h30 -> 12h
 Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7  18h->21h 24/12
Bán cấp tốc tối Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  18h -> 21h 23/12
 Lớp t7-chủ nhật Chiều thứ 7 – Chiều CN  13h30 -> 17h 7/12
KHÓA HỌC B2 Cấp tốc Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 100% GV NGƯỜI ĐỨC
Bán cấp tốc B2.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ7 13h -> 17h 25/11
 KHÓA HỌC C1 Bán cấp tốc 2/4/6 18h -> 21h  Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN THI A1 Bán cấp tốc 2/4/6 hoặc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN GIAO TIẾP Bán cấp tốc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN NGỮ PHÁP Bán cấp tốc 2/4/6 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN THI B1  Bán cấp tốc sáng 2/4/6 Thường xuyên