Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn Số 3 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận
Câu Cầu Khiến Trong Tiếng Đức

Câu Cầu Khiến Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, người ta sử dụng câu cầu khiến (Imperativ) trong trường hợp yêu cầu người khác làm điều gì đó. ------------------------ 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 : Số 3 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 :…

Xem chi tiết