Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn
Thẩm Tra Aps

Tìm hiểu về thẩm tra APS cho du hoc sinh Đức

Kể từ ngày 01/01/2007, tất cả các sinh viên muốn qua Đức du học đều cần nộp hồ sơ tại Bộ phận Kiểm tra học vấn (Akademische Prüfstelle – APS) thuộc phòng lãnh sự và thị thực Đại Sứ Quán Đức tại Hà Nội để thẩm tra.

Thẩm tra APS là gì?

Điều kiện để được nhập học Đại học tại Đức tương đối phức tạp. Bạn cần học ít nhất 1 học kỳ Đại học tại một trường ĐH-CĐ được Đức công nhân. Do đó, thẩm tra APS sẽ kiểm tra xem sinh viên xin du học Đức có đáp ứng được những điều kiện cơ bản để có thể nhập học Đại học tại Đức hay không và cũng thẩm tra những chứng chỉ học tập của sinh viên.

Sau khi hoàn tất việc thẩm tra hồ sơ. Nếu bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu thì bạn sẽ được cấp một giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ. Chứng chỉ này là một trong những điều kiện nhập học tại Đức và có hiệu lực vô thời hạn.

Bạn có thể hiểu thẩm tra APS là cảnh cửa thứ 2 bạn cần vượt qua khi muốn du học Đức sau công việc học tiếng Đức.

Đối tượng phải thẩm tra APS.

Bất cứ một sinh viên nào muốn qua Đức du học đều cần phải tham gia thẩm tra APS. Bạn có thể là sinh viên muốn du học đại học, cao học hoặc nghiên cứu sinh.

Thẩm tra APS sẽ kiểm tra những gì?

Thẩm tra APS sẽ kiểm tra xem bạn có đủ năng lực và đáp ứng được những điều kiện cơ bản để nhập học Đại học tại Đức không bằng cách : thẩm tra tính xác thực của hồ sơ, giấy tờ mà sinh viên nộp và mời sinh viên đến phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn sẽ kéo dài trong khoảng 30 phút. Sinh viên sẽ được hỏi về những kiến thức trong quá trình học đại học trước đó. Bạn được phép lựa chọn có thể sử dụng tiếng Anh hay tiếng Đức trong buổi phỏng vấn nhưng dù lựa chọn ngôn ngữ nào thì bạn cũng cần trình độ tiếng ở mức khá ( trình độ tiếng Đức B1) để có thể hoàn thành tốt buổi phỏng vấn.

Nếu bạn hoàn thành tốt thủ tục thẩm tra APS, ban sẽ được cấp 10 chứng chỉ gốc. Ban có thể sử dụng chứng chỉ này để làm thủ tục nhập học đại học tại Đức. Sau khi có giấy báo nhập học của trường Đại học tại Đức, bạn có thể xin thị thực tại Đại Sứ Quán Đức. Nếu bạn sử dụng hết chứng chỉ, bạn có thể làm đơn xin cấp thêm chứng chỉ tại APS.

Thủ tục thẩm tra APS bao gồm những gì?

Thẩm tra APS cơ bản bao gồm : thẩm tra hồ sơ, phỏng vấn, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận.

Phỏng vấn APS diễn ra 2 kỳ mỗi năm vào tháng 5 và tháng 11. Hồ sơ nhập học Đức vào học kỳ hè là tháng 9 và cho học kỳ đông là tháng 3.

Nếu kết quả thẩm tra APS của bạn là không đạt, bạn có thể xin phỏng vấn lại sau đó 6 tháng. Mỗi người được phép xin phỏng vấn lại 2 lần.